Login

STAL NIERDZEWNA

Podstawy i innowacyjne zastosowania stali nierdzewnych

Zbigniew Brytan – dr hab. inż., prof. Politechniki Śląskiej specjalista inżynierii materiałowej, wieloletni ekspert z zakresu stali nierdzewnej.

1. Podstawowe wiadomości o stalach nierdzewnych.
- Podział stali odpornych na korozję.
- Struktura stali nierdzewnych.
- Grupy stali nierdzewnych.
- Porównanie gatunków stali nierdzewnych i ich własności.

2. Odpowiedź na pytanie: Od czego zależy odporność korozyjna stali nierdzewnych?
- Przykłady korozji i jej przyczyny.
- Obróbka chemiczna stali nierdzewnych- zwiększenie odporności na korozję.

3. Kierunki rozwoju stali nierdzewnych.
- Trendy wpływające na rozwój stali nierdzewnych.

4. Innowacyjne zastosowania stali nierdzewnych.
- Wszechstronność stali nierdzewnych.
- Przykłady innowacyjnych zastosowań stali nierdzewnych w różnych gatunkach przemysłu.

Zbigniew Brytan

Czas trwania: około 1h


Cena filmu 300,00 PLN netto

Wypełnij formularz i zamów film:


  Nazwa firmy:
  NIP:
  Telefon:
  Adres e-mail:Powrót >>