Login

BEZPIECZEŃSTWO W PROCESIE TRAWIENIA I PASYWACJI

Metody i sposoby zabezpieczania procesu trawienia i pasywacji - kwestie formalne i techniczne - Q&A

Aneta Obtułowicz-Kurczek - mgr inż. ochrony środowiska, w firmie Chimimeca Polska Sp. z o. o. pełni funkcję Specjalisty ds. Bezpieczeństwa i Środowiska.

Webinar poświęcony jest kwestiom dotyczącym:

- produktów stosowanych w procesie trawienia i pasywacji, w zakresie zagrożeń związanych z ich stosowaniem oraz skutków przez nie powodowanych,

- prawidłowego oznakowania tych produktów oraz bezpiecznego ich stosowania,

- wymagań, na które bezwzględnie należy zwrócić uwagę podczas realizacji procesu obróbki chemicznej stali,

- systemów bezpieczeństwa oraz ograniczania emisji szkodliwych substancji chemicznych,

- zasad prawidłowego doboru środków ochrony indywidualnej oraz prawidłowego ich stosowania,

- prawidłowego przechowywania i składowania niebezpiecznych produktów chemicznych oraz obowiązujących wymagań prawnych,

- postępowania i obowiązków w przypadku wystąpienia awarii lub wypadku,

- obowiązujących wymagań środowiskowych.

Aneta Obtułowicz-Kurczek

Czas trwania: około 1h


Cena filmu 300,00 PLN netto

Wypełnij formularz i zamów film:


  Nazwa firmy:
  NIP:
  Telefon:
  Adres e-mail:Powrót >>