Login

KONTROLA PROCESU TRAWIENIA I PASYWACJI

Metody kontroli powierzchni oraz testy warstwy pasywnej stali nierdzewnych - Q&A

Krystian Idzikowski - Inż., absolwent Politechniki Śląskiej - Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz Politechniki Gdańskiej - Wydziału Chemii. Dyrektor techniczny Chimimeca Polska, z wiedzą praktyczną związany jest na co dzień, prekursor licznych rozwiązań technicznych.

Webinar poświęcony omówieniu metod oraz sposobów testowania i kontrolowania powierzchni stali nierdzewnej i procesów obróbki chemicznej z nią związanych takich jak:

- Sprawdzenie magnetyczności

- Kontrola pH powierzchni

- Oględziny wzrokowe "w białym świetle”

- Kontrola w świetle ultrafioletowym

- Test z użyciem czystego rozpuszczalnika

- Pomiar potencjału elektrochemicznego

- Test „białej szmatki”

- Testy odczynnikowe (ferroksylowy, siarczanu miedzi, palladowy)

- Kontrole kąpieli trawiącej

Krystian Idzikowski

Czas trwania: około 1h


Cena filmu 300,00 PLN netto

Wypełnij formularz i zamów film:


  Nazwa firmy:
  NIP:
  Telefon:
  Adres e-mail:Powrót >>